TUIS

AGTERGROND

PREKE

KONTAKTE

DIENS GROEPE

 

KONTAKTE

 
Skriba Kerkraad Eben Bakker
Skriba Ouderlinge Hennie Janzen
Skriba Diakens Stefan de Bruin
   
Voorsitter Geboue- en Terreine komitee Bernard du Plessis
Voorsitter Katkisasiekomitee Ds. Abri Pelser
Voorsitter Versorgingskomitee Gerrie Coetzee
Voorsitter Diakonie At van der Walt
   
Kassier Rene Bakker
Koster Vossie Vosloo
Orrelis Tersia van der Linde
Webmeester Riaan van der Walt

 

Bankbesonderhede  
Rekeningnaam Gereformeerde Kerk Bethlehem
Bank ABSA
Tak Bethlehem
Rekeningnommer 770 3400 39
Takkode 632 005