TUIS

AGTERGROND

PREKE

KONTAKTE

DIENS GROEPE

 

 

ONDERSTEUNING         KOINONIA          LOGISTIEK          UITREIK

 

ONDERSTEUNING

 
GROEP NAAM SAMEROEPER
Goue Gerwe Ina du Plessis
Siekebesoeke Hospitaal en Tuis Anneleze Hauptfleisch
Versorging (Diakonie) At van der Walt
Emosionele Ondersteuning  
Wyksusters Dalize Pelser